Oferta

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z deklaracjami rodziców prowadzone są zajęcia z religii Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

W ramach czesnego dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanego logopedy oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z:

- gimnastyki korekcyjnej
- języka angielskiego

Dodatkowo organizujemy dla chętnych zajęcia:

- baletowe/choreoterapeutyczne
- piłki nożnej
Przedszkolowo.pl logo